Цени на услугите

Т А Р И Ф А
за цените на услугите, предоставяни от ТПП - Сливен


За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:


БЕЗ Д Д С

вид на услугата еднолични търговци в лева юридически лица в лева
1. Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра. 50.00 150
2. Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност. 10.00 20.00
3. 3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права. 10.00 30.00
  3.2. За промени в обема на представи-телните права на длъжностните лица 10.00 10.00
4. Еднократен членски внос за заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.3). 5.00 10.00
5. Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) 5.00 10.00
       
6. Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на инвалиди – без заплащане - -
7. Еднократен членски внос за регистрация на:    
  а)клон на българско лице; 10.00 100.00
  б)клон на чуждестранно лице; 50.00 150.00
8. Заличаване на регистрация на българско лице - без заплащане - -
     

С 20 % Д Д С

вид на услугата еднолични търговци в лева юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица в лева
9. (1) Издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние, на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства:  
  а)на български език (в сила от 01.09.2015 г.)
60.00
  б)на чужд език (в сила от 01.09.2015 г.)
95.00

За издаване и заверка на документи (извън тези от регистъра). Документите следва да се облепят с марки на БТПП върху първия екземпляр от документа или се заплаща цена на услугата в размер на:


С 20 % Д Д С

вид услуга марки на БТПП на стойност в лева с вкл. ДДС:
1. Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки и експортни фактури от 1 до 4 екземпляра на стойност:  
при стойност на изнасяната стока: За  членове на палатата  /
За  нечленове на палатата
до 350 евро 6.00  / 8.00
от 351 евро - до 500 евро 8.00 / 10.00
от 501 евро - до 1 500 евро 12.00 / 15.00
от 1 501 евро - до 3 500 евро 20.00 / 22.00
от 3 501 евро - до 5 000 евро 30.00 / 36.00
от 5 001 евро - до 15 000 евро 36.00 / 42.00
от 15 001 евро - до 25 000 евро 42.00 / 50.00
от 25 001 евро - до 35 000 евро 50.00 / 55.00
от 35 001 евро - до 50 000 евро 55.00 / 60.00
от 50 001 евро - до 75 000 евро 60.00 / 72.00
от 75 001 евро - до 90 000 евро 72.00 / 80.00
от 90 001 евро - до 100 000 евро 80.00 / 85.00
над 100 001 евро 85.00  /90.00
2. Към горните суми - за повече от 4 екземпляра се внасят допълнително + 1.20
3. За фактури, заверявани в Управление "Консулско" при МВнР, към горните суми се внасят допълнително + 1.20
4. За заверка на фотокопия на заверени от БТПП сертификати за произход на стоки, експортни фактури или други документи /за всеки документ по отделно/ по 2.40
5. За заверка на подпис върху:  
  а) пълномощно, декларация, писмо, коносамент или друг документ. 6.00
  б) договор. 30.00

Цените на услугите, предоставяни от «ИНФОБИЗНЕС»:


вид на услугата в лева с вкл. ДДС
1. Оферти от международни информационни системи и чужди фирми 20.00

ЧЛЕНСТВО В ТПП – СЛИВЕН


Годишен членски внос за ЕТ – 100 лв; за ООД – 150 лв; за АД – 200 лв

1. Редовно получаване на специализирана бизнес информация по електронната поща (факс) за предстоящи бизнес срещи, икономически форуми, изложения, организирани бизнес посещения, фирмени обучения, семинари, презентации и др. събития, организирани от ТПП - Сливен и от други организации.

2. Публикуване на информация за фирмата (предмет на дейност и контакти) в интернет страницата на ТПП - Сливен – www.chamber.sliven.net

3. Безплатно публикуване на едно бизнес предложение (оферта) за България.

4. Преференциални цени при консултации.

5. Преференциални цени при заверка на документи в ТПП – Сливен 

Copyright © 2008-2024 СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев