РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕМЕЙНИ ФИРМИ ПО ПРОЕКТА SUCCESS…ION

снимка
02.11.2017 / 08:52

Създадената електронно-обучителна платформа за успешнисемейнибизнестрансфери, по проекта Success…Ion,бе тестванапилотноотпредставителинасемейнибизнеси. Приблизително 40 онлайнпотребителиимахавъзможносттадапреминатпрезплатформата, започвайкиоткраянаюни 2017 г. Тепредставихамнения и предложениятаси, с помощтанавъпросник, като резултатитеот него бяхаизползваниотпартньоритепопроектазаоптимизираненаинтерактивното обучениезауспешно унаследяваненасемейниябизнес.

 

В допълнение, в България, Гърция и Испаниябяхапроведенитриотделниработни срещи, зададопълнятпроцесанатестване и дапредставятелектроннатаплатформапо проекта,лице в лице,напредставителинасемейнибизнеси и бизнесконсултанти.Общо 38 участницисподелихамнениетоси, следкатоопознаха платформата и преминаха презобучителните модули.

 

В България работната среща бе организирана откоординатор на проекта, Ямболска търговско-промишлена палата, на 29 септември 2017 и на нея присъстваха 17 участници, включвайки членове и собственици на семейни фирми от първо и второ поколение, бизнес консултанти и представители на неправителствени организации. След това испанският семинар бе проведен на 19 октомври 2017 г., организиран от партньора по проекта в Гранада - FGUGREM, където присъстваха десет представители на семейни бизнеси и бизнес консултанти. И накрая, на 24 октомври 2017 г., се състоя гръцкият семинар, който се проведе в Атина от партньора по проект-Knowl. Общо 11 участника - членовете на семейни бизнеси, бизнес консултантите и един представител на Министерството на развитието - споделиха мнението си за електронната платформа, създадена по проекта и темата за унаследяването като цяло.

 

Всички семинари дадоха някои много интересни резултати, като потвърдиха необходимостта от надлежно и добре подготвено планиране на унаследяването в семейния бизнес. По-специално, членовете на семейния бизнес признават усложненията, които могат да възникнат в семейството, ако процеса на унаследяване не е открит и своевременно планиран и обсъден. Създадените обучителни инструменти са привлекли интереса на участниците в работните срещи, не само по отношение на стратегическите алтернативи и възможности, които предлагат, но и по отношение на достатъчно интересно поднесената информацияза нетехническите въпроси (психологически, силови отношения в семейството), което отговаря на основните цели на платформата. За много от участниците, на които им бе дадена възможност да минат през платформата, беше някакъв вид събуждане - осъзнавайки значението на ранното планиране! Други заявиха, че са щастливи да знаят, че е налице безплатно обучение за тази гореща тема, като в същото време изразяват своето недоволство от цялостната липса на интегрирано обучение от този род.

 

Проектът Success..ion може да приключва скоро, но нашатаплатформа за обучение ще остане със свободен достъп тук:http://training.succession-project.eu.

 

 

Запроект Success…ion

 

Проект Success…ion стартира в краяна 2015г.ищеприключипрезсептември 2017г. ПроектътсекоординираотЯмболскататърговско-промишленапалата (ЯТПП) в България. В проектасавключениоще 8 организацииотБългария, Германия, Гърция, Кипър и Испания. Повременапроектащебъдатразработениобучителниматериаликактозасобственици/членовенасемеенбизнес, така и забизнесконсултанти с целосигуряванетонауспешнаподготовказапланиране и изпълнениенатрансфер и унаследяваненасемеенбизнес.

 

Посететенашияуебсайт www.succession-project.eu и Facebook страница!

Заповечеинформацияотноснопроект Success…ion сесвържете с г-жаДаниелаИлчевана e-mail: yccibg@gmail.com илиизпратетесъобщениена e-mail: contact@succession-project.eu

 

 
 

Copyright © 2008-2019 СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев